Cách tìm tên Database, User và Password của một Website WordPress chính xác nhất

Tìm tên Database, User hay PassWord của một Website WordPress là một thao tác không mấy phổ biến với các nhà quản trị Web.

Tuy nhiên nó thực sự rất cần thiết trong nhiều trường hợp quan trọng như Backup dữ liệu WordPress thủ công. Hoặc trong quá trình chuyển host từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác, hay từ Shared Hosting lên VPS.

Nếu bạn đang trong những trường hợp trên và cần tìm tên Database, User & PassWord thì bài viết này sẽ dành cho bạn.

Đây cũng là cách đơn giản và nhanh nhất.

Cách tìm tên Database, User và PassWord của một Website WordPress

Trước tiên bạn cần có kỹ năng về quản lý File trên hosting. Có thể là trình quản lý trên Host (Cpanel -> File Manager) hoặc sử dụng FPT cũng đều được. Miễn sao bạn biết truy cập và xem các file về Website.

truy-cap-file-manager
  • Save

Hãy tìm đến thư mục chứa dữ liệu về Website của bạn và click vào nó. Thông thường sẽ là public_html hoặc một Folder dưới dạng tên miền.

mo-public-html
  • Save

Sau đó hãy mở và kéo xuống tìm một tệp có tên wp-config.php -> nhấn chuột phải chọn View.

mo-wp-config
  • Save

Một số dòng code hiện ra cho bạn, nhưng hãy tìm đến những dòng.

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */ define(‘DB_NAME’, ‘DatabaseName’);
=> DatabaseName là tên Database Website bạn muốn xem.
/** MySQL database username */ define(‘DB_USER’, ‘Database User’);
=> Database User là tên người dùng của Database
/** MySQL database password */ define(‘DB_PASSWORD’, ‘PassWord’);
=> PassWord là mật khẩu của Database

Đó là những thông tin quan trọng của Database, bạn có thể sử dụng vào trường hợp backup thủ công hoặc chuyển Host.

Hy vọng bài viết này sẽ giải quyết được vấn đề cũng như bổ sung kiến thức quản trị Web cho bạn.

Hãy cho mình biết ý kiến hoặc bất kỳ câu hỏi nào trong phần comment bên dưới.

  • Save
About Nam Nguyen

Nam là một Blogger & giáo viên WordPress. Cậu ấy giúp mọi người bắt đầu & phát triển Website một cách dễ dàng & chuyên nghiệp mà không yêu cầu kiến thức lập trình. Theo dõi cậu ấy trên Facebook, Twitter, Linkedin.

Nhận nội dung tốt nhất từ mình

Bao gồm các hướng dẫn WordPress, mẹo, công cụ & ưu đãi tốt nhất để phát triển doanh nghiệp trực tuyến của bạn.

>
Share via
Copy link